HSSE SIG meeting Tromsø 2.11.2007

Agenda

08:30 - 08:35 Innledning og presentasjon av deltagerne
08:35 - 09:40 Kort generell presentasjon av virksomhetene i Tromsø (Invenia, Akvaplan Niva, Universitet i Tromsø)
09:40 - 10:30 IO i OLF og POSC Cæsar Association, herunder organisering og SIGene (Thore Langeland)
10:30 - 11:30 Diskusjon om hva arbeidet i en SIG vil innebære, hva kan vi bidra med, og hvordan ser vi for oss dette
11:30 - 12:15 Lunsj
12:15 - 12:45 Arbeidet med å legge miljødata inn i RDS (Pål Rylandsholm)
12:45 - 13:30 CASCADE og DEPUIS (Pål Rylandsholm)
13:30 - 13:45 Pause`
13:45 - 14:30 EW og miljørapporteringen til myndighetene (Thore Langeland)
14:30 - 15:00 Oppsummering og avslutning

Minutes

Home
About PCA
Reference Data Services (RDS)
RDS Operations Support
Meetings and Conferences
ISO 15926
Special Interest Groups
Technical Advisory Board
Norwegian Continental Shelf Std
Projects
Search